ماساژ ( تمرینات پس ازعمل بینی ) :

منظور ازماساژ بینی  یا تمرینات بینی ، دستور العمل چگونگی فشار بر روی استخوان های بینی  پس از عمل جراحی بینی است. این حرکات صرفا شامل افرادی  میشود که در حین جراحی استخوان های آنها شکسته ( استؤتومی ) شده اند.  معمولا استؤتومی  در افرادی که قوز بینی آنها برداشته شده  ویا قسمت استخوانی بایستی باریک شود و یا کجی آن اصلاح شود  ،ا نجام می گردد.

چگونگی تمرینات ماساژ :

این تمرینات به منظور ایجاد شکل بهتر بینی بخصوص در قسمت استخوانی در دوران بهبود و نقاهت طراحی شده است .پس از آنکه درمرحله ای از عمل بینی استخوان ها توسط استؤتوم از محل های بخصوصی شکسته میشوند، از اسپلینت یا گچ بینی برای نگه داشتن آنها در محل جدید خود استفاده میشود .اسپلینت معمولا پس از  ۷ روز برداشته میشود.

در اغلب افراد استخوان ها به نحوی مطلوب در محل جدید خود قرار خواهند گرفت  ،ولی  از آنجا که استخوان ها در دو سمت بینی کاملا از محل خود جدا شده اند، تا حدود ۱۰ روز پس از عمل نیز هنوز کاملا قابل جابجا شدن هستند .

پس از برداشتن اسپلینت استخوان های بینی  کماکان تمایل دارند که حرکت کنند ویا از محل ایده آل خود جابجا شوند. استخوان ها در این جابجایی معمولا تمایل دارند به محل اول خود بازگردند. این تمایل به جابجایی استخوان ها تا حدود ۶-۸ هفته پس از برداشتن گچ  که زمان لازم جهت جوش خوردن کامل استخوانها در محل جدید خود هستند نیز میتواند رخ دهد. حرکت و جابجایی استخوان های بینی میتواند در یک سمت ویا هردو سمت باشد .حال چرا این استخوان ها میتوانند حرکت کنند ؟

پاسخ در این است که از یکطرف استخوان ها پس از شکسته شدن تقریبا حالت شناور دارند  و از طرف دیگر بافت های نرم اطراف آن ها مستعد تورم هستند که البته تا زمانی که اسپلینت  بر روی بینی است معمولا این اتفاق ها رخ نخواهد داد. پس از برداشتن گچ ، تورم و  سپس فشار ناشی از آن ، و یا حتی فشارهای نادرست در هنگام تعویض چسب  میتوانند باعث جابجایی استخوان ها از محل مطلوب خود شوند.

 

تکنیک ونحوه انجام ماساژ :

 اینکه در چند هفته اول به طور مرتب بیمار ویزیت شده و قسمت استخوانی نیز به دقت بررسی میشود، کمک میکند که تغییرات در وضعیت استخوان ها بسرعت تشخیص داده شده وتوسط تمرینات با انگشت و ماساژ تصحیح شود.

پس  ۶ تا۸ هفته ابتدایی دوره زمانی محدود جهت اصلاح کجی ها و پهن شدن مجدد قسمت استخوانی بینی میباشد. توصیه من به تمرینات وماساژ با انگشت توسط خود فرد وترجیحا توسط انگشت شست است که  فرم بهتر وقسمت گوشتی بیشتری دارد ، توجه شود که فشار به داخل و به سمت قسمت استخوانی یعنی ۱/۳ فوقانی بینی باشد. نبایستی فشار به قسمت بالای پل استخوانی وارد شود وشصت نبایستی بالاتر از لبه استخوان های بینی قرار بگیرد. قرار گرفتن صحیح انگشت و در موارد دو طرفه فشارهای مساوی وکافی در هر دو سمت کاملا حیاتی است وبایستی رعایت شود.

منظوراز فشار کافی فشاری است که باعث ایجاد مقداربسیار کمی درد در محل شود، این فشار بایستی تقریبا یک دقیقه حفظ شود و این تمرین به طور متوسط بیست  بار در روز تکرار شود. تاکید میشود این گونه تمرینات وماساژ یبنی تنها بایستی بانظر جراح وراهنمایی او باشد. این تمرینات پس از ۶-۸ هفته با نظر جراحتان قطع میشود ودر طی این مدت  نیزبا نظر وی میتواند تغییراتی در شکل ونحوه انجام آن صورت گیرد.

فواید تمرینات :

یکی از مواردی که نشان میدهد جراحی  بینی تعاملی دو جانبه بین جراح و بیمار است ، همین مورد تمرینات وماساژ بینی میباشد  .من با بیان این نکته به بیماران گوشزد میکنم که هر آنچه لازم بوده وامکان داشته در حین جراحی انجام شده  وبرای موارد تاثیر گذار پس از جراحی ،که یکی ازآنها در این مبحث توضیح داده شده ، تعامل بیمار ونقش وی بسیار مهم است .با این تمرینات ما تلاش میکنیم قسمت استخوانی بینی تا حد امکان قرینه وتا آنجا که میتواند باریک باقی بماند.