در اين بخش به مرور سعى خواهيم كرد  با استفاده از عكسهاى بيماران در حين عمل  شما را هر چه بيشتر با سبك جراحى دكتر نورى در جراحى نوين بينى آشنا كنيم.

از آنجا كه دكتر نورى در اغلب موارد با تبادل نظر با بيمار و جهت درك بهتراز نتيجه عمل ، فرم نهايى  بينى را با  استفاده از نرم افزارهاى خاص طراحى مينمايد ،

اين تصاوير طراحى شده  و آناليز هاى خاص آنها بر روى  تبلت و بر بالين بيمار قرار داشته و به عنوان راهنما تا انتهاى عمل از آنها استفاده ميشود .

از اين رو در اين بخش شما نيز ميتوانيد همانند ما در انتهاى عمل به  مقايسه نتيجه واقعى  عمل و ميزان دقت و شباهت آن  با تصاوير طراحى شده قبل از عمل ، كه همزمان  درتبلت و پشت صورت بيمار قرار داده ميشود  بپردازيد .

اميدواريم اين تصاوير زمينه اى براى درك بهتر از سبك متفاوت ، دقت در جزييات و كيفيت نتيجه ها در روش جراحى  دكتر نورى ، براى شما فراهم كند.

دكتر نورى ؛ اسفند ماه٩٣

لطفا براى ديدن تصاوير با كيفيت بهتر بر روى آنها كليك كنيد

 

————————————————————————————————————————————————————————————-

  •