شاید یکی از گیج کننده ترین مباحث برای فرد متقاضی جراحی بینی انتخاب نوع جراحی باز یا بسته بینی باشد.

این اصطلاحات به دو روش مختلف  جهت برداشتن موقت پوست و دسترسی به اسکل زیرین ان اشاره دارد

image

 

 روش داخل بینی و یا روش بسته  :

در این روش برش ها از داخل سوراخ های بینی داده میشود .هر چند این برش ها تقریبا نزدیک به نیمی از قوس داخل سوراخ ها را شامل میشود  اما هیچ قسمتی از برش ها از بیرون دیده نمیشود و اسکاری به جا نمیگذارد. از آنجا که برش ها در سوراخ های دو طرف به هم متصل نمیشوند  تمام مراحل جراحی از درون دریچه ای باریک انجام مي پذيرد.

١- در جراحى بسته برش كلوملا يا پايه وسط سوراخها  داده نميشود و بجاى آن برشها از داخل هستند در نتيجه پوست به طور كامل جدا نميشود .

٢- تمامى تكنيكهاى جراحى رايج در جراحى باز در روش  بسته نيز قابل انجام هست. 

٣-در اين روش دستكارى بافت هاى بينى بمراتب  كمتر و از غضروف گذارى هاى حجيم و متعدد در نوك پرهيز ميشود.

٤-ارزيابى شكل بينى و نتيجه جراحى در حين عمل و بخصوص در انتهاى عمل امكانپذير تر و  نيز به جهت ورم بسيار كمتر نتيجه انتهاى عمل تا حدود بسيار زيادى با نتيجه آينده بينى هماهنگ تر خواهد  بود.

٥- تورم كمتر و مراحل بهبودى بسيار سريع تر از جراحى باز خواهد بود

٦- هيچ تفاوتى از نظر أستحكام و برگشت پذيرى شكل بينى در مقايسه با روش باز وجود ندارد. 

٧- برش پره ها هيچ ارتباطى با نوع جراحى نداشته و در هر فردى كه تمايل به كوچك شدن سوراخ ها و يا پره هاى بينى داشته باشد بايستى انجام شود .

image

 

روش  خارجی یا روش باز   :

بر خلاف روش بسته در این روش با برش بر روی کولوملا ( تیغه بین سوراخ ها ) برش های داخل سوراخ ها در سمت چپ وراست به هم متصل میشوند.

از این طریق پوست به سمت بالا (همانند باز کردن  کاپوت یک ماشین ) باز میشود و دسترسی به تمام اسکلت بینی  براحتی میسر است. و هر قسمت  از بینی به طور مجزا ودر موقعیت طبیعی خود قابل ارزبابی است.

از اين رو نقطه قوت جراحی باز امکان دسترسی از طریق برش روی کولوملا است.

در حال حاضر دكتر نورى در ٧٠ درصد موارد از تكنيك شخصى ومنحصر بفرد خود و به روش  بسته

و در حدود ٣٠ درصد باقى موارد از روش باز استفاده مينمايد.

روش ارجح دكتر نورى در جراحی های مشکل و پیچیده همانند : شکاف لب – بینی ،  بینی کج  و اصلاح عیوب بعدازجراحی  و عمل های مجدد ترميمى روش باز ميباشد.