برای انتخاب نحوه ونوع بیهوشی فاکتورهای متفاوتی شامل راحتی بیمار وجراح , ایمنی بیمار ,هزینه ها ومحدودیت های تکنیکی و…. بایستی در نظر گرفته شود۰

 

به نظرمن بیهوشی عمومی (General) نسبت به آرام بخشی وریدی (Iv sedation) در تمام موارد برتری دارد۰

 

جدا از اینکه در اغلب مراکزهزینه های این دو یکسان است۰اما بر خلاف آرام بخشی وریدی که معمولا بیمار آگاهی ناخوشایندی در حین عمل دارد وصدا وحتی مقداری درد جراحی را حس میکند اما با بیهوشی عمومی هیچ یک رخ نمیدهد۰ هر چند در هر دو این بیهوشی ها داروهایی جهت کاهش هوشیاری تجویز میشود , در نوع وریدی با کمی افزایش دوز داروها امکان توقف تنفس ویا کمی کاهش آن امکان تجربه درد , بی قراری وگیجی ونیز عدم همکاری بیماردر حین جراحی وجود دارد۰

 

بر خلاف آن در بیهوشی عمومی با استفاده از لوله تنفس ودستگاه تهویه بیهوشی وایجاد سطحی از بیهوشی عمیق وپایدار در حین عمل مواردی مثل : آگاهی بیمار, حرکات ناگهانی ومشکلات درراه هوایی را نخواهیم داشت۰ در ضمن با داروهای کوتاه اثر جدید وتزریق های پی در پی آن با پمپ های بخصوص در حین عمل , بلافاصله پس از عمل بیمار هوشیار بوده ودیگر دوره های طولانی گیجی , تهوع و ناخوشی دیده نمیشود۰ با این همه شاید بزرگترین امتیاز بیهوشی عمومی را باید , برتری آن در کنترل فشار خون در حین عمل دانست۰ که با ایجاد فشار خون یکنواخت و پایین در حین عمل علاوه بر کمترین خونریزی – التهاب , تورم وکبودی پس از عمل به طرز چشمگیری کاهش می یابد