برای افرادی  که جهت  عمل جراحی   از دیگر شهرها ی کشور قصد مراجعه  به ما را دارند  ترتیبی اتخاذ شده که:

ارسال عکسها و مشاوره ا ز طریق شبكه هاى تلگرام  و واتس اپ با دکتر نوری قابل انجام  باشد

به این ترتیب شما  میتوانید یک روز قبل و یا حتی  در روز عمل  خود به تهران وارد شوید.

پس از جراحى افراد ميتوانند در صورت نياز شب را در مركز جراحى بمانند ٠

ويزيت بعد براى اين افراد  براى برداشتن اسپلينت روى بينى ميتواند بين روزهاى هشتم تا دهم  برنامه روزى شود..

برای دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید :    – ٠٩١٢٩٢٠٠١٠٤    –      ٠٢١٢٦١٤٠١٠٤