هزينه هاى جراحى بسته به وسعت عمل ، طول مدت عمل  ، نیاز به امكانات خاص و هزينه های  مركز جراحى   و یا بیمارستان … متفاوت است.

محدوده هزینه عمل های جراحی بینی در حال حاضر بين [۹ تا ۱۰.۵  میلیون تومان ] میباشد.

جراحى تنها در نوك و يا تيغه بينى شامل هزينه هاى كمتر  و جراحيهاى  پيچيده تر همراه با برداشتن غضروف و فاشيا [ از تیغه بینی , گوش ، دنده و..]  و كارگذارى انها در عملهای اول  و نيز جراحيهاى ترميمى و بار دوم  و سوم شامل هزينه هاى بالاتر خواهند بود  كه بر اساس كدها و تعرفه هاى مصوب وزارت بهداشت  و  هزينه هاى مركز جراحى  و بيمارستان محاسبه ميشوند .

هزينه هاى مركز جراحى و بيمارستان   : شامل : بسترى , بيهوشى ، داروها و اقلام مصرفى … و نيز  با توجه به طول مدت جراحى بين [   ١/٥ تا ٢ميليون    ] مي باشد ..